ՄԱՀՀԻ-ն ԱՄՆ Ժողովրդավարության աջակցության ազգային հիմնադրամի (NED) գործընկերությամբ 10-օրյա երեկոյան դասընթացների է հրավիրում ՀՀ բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին և շրջանավարտներին, ովքեր զբաղվում են կամ մտադիր են զբաղվել վերլուծական աշխատանքով, քաղաքական կամ քաղաքացիական գործունեությամբ:

2017թ. թողարկումները

«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», տասներկուերորդ երեկոյան դպրոցի հայտարարություն, 1-14 նոյեմբերի, 2017թ.
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», տասնմեկերորդ երեկոյան դպրոց, 19-30 սեպտեմբերի, 2017թ.
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», տասներորդ երեկոյան դպրոց, 19-30 հունիսի, 2017թ.
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», իններորդ երեկոյան դպրոց, 18 ապրիլի-5 մայիսի, 2017թ.

 

2016թ. թողարկումները

«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», ութերորդ երեկոյան դպրոց1-14 դեկտեմբերի, 2016թ. 
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», յոթերորդ երեկոյան դպրոց, 19 սեպտեմբերի-14 հոկտեմբերի, 2016թ.
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», վեցերորդ երեկոյան դպրոց, 15-28 հունիսի, 2016թ. 
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», հինգերորդ երեկոյան դպրոց, 18-29 ապրիլի, 2016թ.
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», չորրորդ երեկոյան դպրոց, 9-23  մարտի, 2016թ.

 

2015թ. թողարկումները

«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», երրորդ երեկոյան դպրոց, 14-26  դեկտեմբերի, 2015թ.
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», երկրորդ երեկոյան դպրոց, 24 նոյեմբերի-4 դեկտեմբերի, 2015թ.
«Ժողովրդավարության մարտահրավերները», առաջին երեկոյան դպրոց, 15-29  սեպտեմբերի, 2015թ.