Անձնակազմ և կառուցվածք

ՄԱՀՀԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

ԱՆԱՀԻՏ ԲԱԽՇՅԱՆ Խորհրդի նախագահ


Քաղաքական գործիչ, ՀՀ Կրթության ազգային ինս-տիտուտի փոխտնօրեն (2012-), Երևանի ավագա- նու «Բարև Երևան» խմբա-կցության քարտուղար, (2015-), Ազգային ժողովի պատգամավոր (2007-12)

ԳԱԳԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Խորհրդի անդամ


Գործարար և հասարա-կական-քաղաքական գործիչ, Երևանի ավագանու անդամ (2013-) և «Բարև Երևան» ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար (2015-), Ազգային ժողովի պատգամավոր (2007-12)

ՍԵԴԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ Խորհրդի անդամ


Փաստաբան, ՀՀ Փաստա- բանների պալատի անդամ, փաստաբանական գրա-սենյակի ղեկավար (1991-), 2008թ. մարտի 1-ի իրա-դարձությունները հետա-քննող Փաստահավաք խմբի անդամ (2008-09)

ԴԱՎԻԹ ՍԱՆԱՍԱՐՅԱՆ  Խորհրդի անդամ


Իրավաբան, քաղաքական գործիչ և ակտվիստ, Երևա-նի ավագանու անդամ (2013-) և «Բարև Երևան» խմբակցության քարտու-ղար (2013-15), Ազգային ժողովի պատգամավորի օգնական (2007-12)

ԳԵՎՈՐԳ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  Խորհրդի անդամ


Իրավաբան, Հայաստանի Հանրապետության Կառա- վարման ակադեմիայի իրավաբանության ֆա-կուլտետի մագիստր, Երևանի ավագանու «Բարև Երևան» խմբակցության փորձագետ (2014-)

ՄԱՀՀԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏՅՈՊԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՄԱՀՀԻ հիմնադիր և հետազոտական ծրագրերի ղեկավար

Քաղաքական գործիչ, քաղաքագետ և քաղաքական վերլուծաբան, վերլուծա- կան հոդվածների ու հետազոտություն- ների հեղինակ, Երևանի ավագանու «Բարև Երևան» խմբակցության ան- դամ (2013-), Ազգային ժողովի պատգա- մավոր (2007-12) և «Ժառանգություն» խմբակցության ղեկավար (2009-12):
ՊԵՏՐՈՍ  ԲՈԼՅԱՆ
 
ՄԱՀՀԻ տնօրեն

Նախկինում մի շարք մասնավոր ձեռնար-կությունների գործադիր տնօրեն, սովորել է Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան (1988-92) և Երևանի պետական համալասարանների (1993-95) երկրաֆիզիկայի ֆակուլտետնե-րում, որպես ավագ երկրաբան աշխատել է հետախուզական տարբեր միջազգային ծրագրերում:

ՄԱՀՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 
ՕՖԵԼՅԱ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
ՄԱՀՀԻ հրատարակությունների ու կայքի հայերեն խմբագիր

Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի հայոց բանասիրության ֆակուլտետը, իրականացնում է նաև ՄԱՀՀԻ ծրագրերի ասիստենտի պարտականությունները, ինչպես նաեւ կրթության հարցերով ՄԱՀՀԻ փորձագետ է:
ՌՈՒԲԵՆ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ 
ՄԱՀՀԻ հրատարակությունների ու կայքի ռուսերեն խմբագիր

Նախկինում եղել է «Առաջին լրատավական-1in.am», այժմ առցանց «Առավոտ»-ի ռուսական տարբերակի գլխավոր խմբագիրը, հընթացս նաև ՄԱՀՀԻ ասոցացված փորձագետ է:
ԼՈՒՍԻՆԵ ՄՈՂՐՈՎՅԱՆ 
ՄԱՀՀԻ հրատարակությունների ու կայքի անգլերեն խմբագիր

Նախկինում` անգլերենի թարգ-մանիչ մի շարք ընկերություննե- րում, անգլերենի դասավանդող Մխիթարյան Միաբանության ճե- մարանում և ծրագրի ղեկավար լեզվի ուսուցման կենտրոն-ներում, «Lurer.com» լրատվական կայքի անգլերեն խմբագիր:
ԻՐԻՆԱ ԿԱՐՈՅԱՆ  
 
ՄԱՀՀԻ հաշվապահ

Ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ֆակուլտետը հաշվապահի որակավորմամբ, նախկինում աշխատել և այժմ էլ համատեղությամբ աշխատում է բաձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մի շարք ընկերություններում որպես հաշվապահ:
 

ՄԱՀՀԻ աշխատակազմի մաս են կազմում նաև Ինստիտուտի հաստիքային և ասոցացված փորձագետները, ինչպես նաև՝ Ակադեմիայի երիտասարդ կամավորները, որոնք ներկայացված են կայքի Փորձագետներ և Առաջնորդության ակադեմիա բաժիններում: