Հայտարարություններ

Սույն բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ հայտարարությունների հետ, որոնք վերաբերում են.

• ժողովրդավարության երեկոյան դպրոցի ընդունելության պահանջներին, պայմաններին ու ժամկետներին,

• Ինստիտուտի կողմից կազմակերպվող վճարովի դասընթացներին ու վերապատրաստումներին,

• ՄԱՀՀԻ-ում առկա թափուր տեղերին ու դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին,

• Ինստիտուտում երիտասարդ հետազոտողների պրակտիկա իրականացնելու պայմաններին,

• ՄԱՀՀԻ գործունեության հետ կապված այլ հարցերի:

Հայտարարություններին կարելի է ծանոթանալ ոչ միայն սեղմելով ակտիվ հղումը, այլեւ այցելելով աջ անկյունում տեղադրված համապատսախան էջը: