Մեր մասին

Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտը (ՄԱՀՀԻ) Երևանում տեղակայված անկախ հետազոտական ինստիտուտ է, որը հետապնդում է մարդու իրավունքների, քաղաքական ազատության և ազատ շուկայի վրա խարսխված Հայաստանի արտաքին ու ներքին ինքնիշխան քաղաքականությունների վերլուծության նպատակ:

Ազգային և միջազգային մակարդակներում խաղաղություն և անվտանգության ուրվագծում

• Համակողմանի մշտադիտարկումով և խորքային վերլուծությամբ, 

• Ռիսկի գնահատումով և ռազմավարական կանխատեսումով,

• Քաղաքականության կիրառմամբ և մտավոր ազդակներով,

• Ճգնաժամի կառավարմամբ, հակամարտությունների կանխարգելմամբ և լուծմամբ: