Հայաստան, 4 ամիս ԵՏՄ-ում. անկման մեջ եւ փլուզմանն ընդառա՞ջ