Տարածաշրջանի իրանական գարունը. հնարավորություններ և մարտահրավերներ