Հանդիպում NED տարածաշրջանային պատասխանատուների հետ